Haber Detayı
08 Ağustos 2020 - Cumartesi 09:48 Bu haber 15427 kez okundu
 
Arsa Satış İlanı Milli Emlak Müdürlüğü
RESMİ İLANLAR Haberi
Arsa Satış İlanı Milli Emlak Müdürlüğü

ESKİL KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
                           
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No İli/İlçesi  Mahalle/Köyü   Cinsi         Ada  Parsel   Yüzölçümü m2   Hazine Hissesi Yüzölçümü m2 İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli Geçici Teminat           İhalenin
  Tarih      Saati  
1 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 232 15 625,01 Tam  2 kat konut alanı 38.000,00 9.500,00 24.08.2020 09:30
2 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 234 7 556,03 Tam  2 kat konut alanı 29.500,00 7.375,00 24.08.2020 09:45
3 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 234 16 571,42 Tam  2 kat konut alanı 30.500,00 7.625,00 24.08.2020 10:00
4 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 238 7 559,95 Tam  2 kat konut alanı 30.000,00 7.500,00 24.08.2020 10:15
5 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 238 8 560,21 Tam  2 kat konut alanı 30.000,00 7.500,00 24.08.2020 10:30
6 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 238 9 559,86 Tam  2 kat konut alanı 30.000,00 7.500,00 24.08.2020 10:45
7 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 238 12 594,88 Tam  2 kat konut alanı 32.000,00 8.000,00 24.08.2020 11:00
8 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 238 13 630,86 Tam  2 kat konut alanı 35.000,00 8.750,00 24.08.2020 11:15
9 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 238 15 561,33 Tam  2 kat konut alanı 30.000,00 7.500,00 24.08.2020 11:30
10 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 239 17 569,20 Tam  2 kat konut alanı 30.500,00 7.625,00 24.08.2020 13:30
11 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 888 7 556,57 Tam  2 kat konut alanı 69.571,25 17.393,00 24.08.2020 13:45
12 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 886 12 535,00 Tam  2 kat konut alanı 64.200,00 16.050,00 24.08.2020 14:00
13 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 886 13 535,00 Tam  2 kat konut alanı 64.200,00 16.050,00 24.08.2020 14:15
14 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 692 16 710,34 Tam  2 kat konut alanı 71.034,00 17.759,00 24.08.2020 14:30
15 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 692 17 706,69 Tam  2 kat konut alanı 70.669,00 17.668,00 24.08.2020 14:45
16 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 692 29 688,00 Tam  2 kat konut alanı 68.800,00 17.200,00 24.08.2020 15:00
17 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 692 30 686,48 Tam  2 kat konut alanı 75.512,80 18.879,00 24.08.2020 15:15
18 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 691 16 714,28 Tam  2 kat konut alanı 71.428,00 17.857,00 24.08.2020 15:30
19 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 679 12 700,01 Tam  2 kat konut alanı 35.500,00 8.875,00 24.08.2020 15:45
20 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 679 13 700,01 Tam  2 kat konut alanı 34.000,00 8.500,00 25.08.2020 09:30
21 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 680 15 768,22 Tam  2 kat konut alanı 39.000,00 9.750,00 25.08.2020 09:45
22 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 681 10 874,34 Tam  2 kat konut alanı 42.000,00 10.500,00 25.08.2020 10:00
23 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 683 23 876,66 Tam  2 kat konut alanı 87.666,00 21.917,00 25.08.2020 10:15
24 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 683 29 800,00 Tam  2 kat konut alanı 80.000,00 20.000,00 25.08.2020 10:30
25 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 683 30 963,54 Tam  2 kat konut alanı 144.531,00 36.133,00 25.08.2020 10:45
26 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 685 15 802,39 Tam  2 kat konut alanı 88.262,90 22.066,00 25.08.2020 11:00
27 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 685 16 812,09 Tam  2 kat konut alanı 89.329,90 22.333,00 25.08.2020 11:15
28 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 685 17 710,72 682,02  2 kat konut alanı 68.202,00 17.051,00 25.08.2020 11:30
29 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 685 18 1.334,00 Tam  2 kat konut alanı 133.400,00 33.350,00 25.08.2020 13:30
30 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 694 27 650,00 Tam  2 kat konut alanı 65.000,00 16.250,00 25.08.2020 13:45
31 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 694 28 715,00 Tam  2 kat konut alanı 71.500,00 17.875,00 25.08.2020 14:00
32 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 694 34 687,00 Tam  2 kat konut alanı 68.700,00 17.175,00 25.08.2020 14:15
33 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 1004 15 709,22 Tam  2 kat konut alanı 39.500,00 9.875,00 25.08.2020 14:30
34 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 1004 16 658,46 Tam  2 kat konut alanı 36.500,00 9.125,00 25.08.2020 14:45
35 Aksaray/Eskil Merkez Mh. Arsa 1004 17 680,41 Tam  2 kat konut alanı 36.500,00 9.125,00 25.08.2020 15:00
36 Aksaray/Eskil Güneşli Köyü Arsa   1039 1.930,00 Tam İmarsız 50.500,00 12.625,00 25.08.2020 15:15
37 Aksaray/Eskil Güneşli Köyü Arsa   1250 5.318,18 Tam imarsız 159.545,40 39.887,00 25.08.2020 15:30
38 Aksaray/Eskil Bayramdüğün Köyü Tarla 116 9 2.706,03 Tam tarımsal konut alanı+kısmen yol+enerji nakil hattı 54.500,00 13.625,00 25.08.2020 15:45
1-Aksaray İli Eskil İlçesinde bulunan ve yukarıda gerekli bilgileri verilen 34 adet taşınmazın satış ihalesi hizalarında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Eskil Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.    
 
 
 2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;            
       a) Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuzun; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz  teminat mektupları (Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.  
 
        b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,                
        c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri              
        d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını bildirmeleri,        
        e) Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik , adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,   
 
3-Hazine taşınmazlarının satışı KDV' den muaf olup, satış tarihini takip eden yıldan itibaren  Beş (5) yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.        
4-İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.            
5-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K. 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır
6- Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir.
7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                    
8-İşgalli taşınmazlardan doğabilecek her türlü ihtilaflar alıcısına aittir.                  
9-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.                                                                          
10-İhaleye katılacak olanların covid-19 tedbirleri kapsamında maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.                                   İLAN OLUNUR.     
Kaynak: (ESKİL GAZETESİ) - ESKİL GAZETESİ Editör: Hilmi YOL
Etiketler: Arsa, Satış, İlanı, Milli, Emlak, Müdürlüğü,
Yorumlar
Haber Yazılımı
Kişisel verilerinizin işlendiğini ve saklandığını 6698 sayılı KVKK Md.10 aydınlatma yükümlülüğü kapsamında tarafınıza bildirmek isteriz.