Haber Detayı
25 Kasım 2019 - Pazartesi 10:19 Bu haber 8641 kez okundu
 
3. Etap TOKİ Konutlarının Başvuru Şartları
İlçemize yapılması planlanan ve başvuru süresi başlayan TOKİ konutları için kimler başvurabilecek ?, İlk ödeme nekadar ? ve tüm bilinmeyenleri
ESKİL Haberi
3. Etap TOKİ Konutlarının Başvuru Şartları

İlçemize yapılması planlanan ve başvuru süresi başlayan TOKİ konutları için kimler başvurabilecek
?, İlk ödeme nekadar ? ve tüm bilinmeyenleri

BAŞVURULAR İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR VE BELGELER ARANACAKTIR

TÜM KONUT GRUPLARI İÇİN;       (Şehit Aileleri, Harp Ve Vazife Malulleri İle Dul Ve Yetimleri kategorisi Hariç) Başvuru yapanın; kendi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuya kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmadığını, daha önce kendi, eşi ve velayeti altındaki çocukları tarafından Toplu Konut İdaresince satılmış bir konutu satın almamış olması (Ancak, kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.)

TÜM KONUT GRUPLARI İÇİN;       Başvuranın Toplu Konut Uygulaması kapsamında, satışa sunulacak konutlar için hane halkı adına, yani kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına, ancak tek bir başvuruda bulunabileceğini, birden fazla başvuruda bulunduğu ya da hane halkının diğer fertleri tarafından başvuruda bulunulduğu taktirde tüm konut taleplerinin geçersiz sayılacağını, konut satın alma hakkı kazanmışsa bu hakkını/haklarını kaybedecek

ORTA GELİR KONUT GRUBU İÇİN;      T.C. Vatandaşı ve 18 yaşımı bitirmiş olacak,(Nüfus Cüzdanı fotokopisi)

ALT GELİR KONUT GRUBU İÇİN;         T.C. Vatandaşı ve 25 yaşını bitirmiş olacak

(Ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlar ile Şehit Aileleri, Harp Ve Vazife Malulleri İle Dul Ve Yetimleri kategorisinde yaş şartı aranmamaktadır.)

(Nüfus Cüzdanı fotokopisi)

 

ALT GELİR KONUT GRUBU İÇİN;         Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olduğu veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak,

İkametgâh ilmühaberi (1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair) veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır,

 

ALT GELİR KONUT GRUBU İÇİN;         Aylık hane halkı geliri, en fazla net 5.500.-TL olacak,

(Şehit Aileleri, Harp Ve Vazife Malulleri İle Dul Ve Yetimleri kategorisi Hariç),

(Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500.-TL olması gerekmektedir.)

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500.-TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

*   Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belge ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

*   Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,

ENGELLİ KATEGORİSİNDEN BAŞVURU YAPANLAR İÇİN;

En az 40 ENGELLİ alıcılar başvuru yapabilecektir.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartı veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporu (en az 40 engelli olduğuma dair) Bankaya ibraz edilecektir.

EMEKLİ KATEGORİSİNDEN BAŞVURU YAPANLAR İÇİN;

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak emekli kimlik kartı fotokopisi veya emekli maaş bordrosu Bankaya ibraz edilecektir.

ŞEHİT AİLELERİ, HARP VE VAZİFE MALULLERİ İLE DUL VE YETİMLERİ KATEGORİSİNDEN BAŞVURU YAPANLAR İÇİN;

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Belge Bankaya ibraz edilecektir.

 

ALT GELİR KONUT GRUBU İÇİN OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ (Şehit Aileleri, Harp Ve Vazife Malulleri İle Dul Ve Yetimleri Hariç);

  • Projede hak sahibi olup, sözleşme imzalayanlar konutlarını, borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.
  • Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

ORTA GELİR KONUT GRUBU ve ŞEHİT AİLELERİ, HARP VE VAZİFE MALULLERİ İLE DUL VE YETİMLERİ KATEGORİSİNDEN BAŞVURU YAPANLAR İÇİN DEVİR İŞLEMLERİ;

Anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra işbu Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devir edebileceklerdir.

Devir esnasında, devir edene ait varsa ödenmemiş taksit, emlak vergisi, ortak gider aidatı, sigorta ücreti vb. tüm borçlar kapatılacak, konut alıcıları için başlangıçta aranan şartların tamamı devir alan üçüncü şahıslarda da aranacaktır.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğum takdirde, kurada hak sahibi olsam bile konut alma hakkımın iptal edileceğini, Sözleşme imzalamış olmam halinde ise sözleşmemin feshedilerek, gerekli hallerde ödediğim peşinat tutarının irad kaydedileceğini ve ödediğim taksit tutarlarının masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edileceğini,

Yapılan başvuru bedelinin konut alıcısı olma hakkı tanımadığını, işbu belgeden doğan hak ve yükümlülüklerimi devir ve temlik edemeyeceği

Mücbir sebeplerle ilan edilen tarihlerde işlemleri tamamlayamadığım ve bu durumu yetkili mercilerden alınacak belgelerle kanıtlayamadığım takdirde konut satın alma hakkımı kaybedeceğimi ve yukarıdaki şekilde işlem yapılacağını, işlemleri vekil eliyle de yürütülebileceğinden tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan heyet raporu da dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun sağlık nedeniyle alınan raporların mücbir sebep sayılmayacağını;

Tarafıma yapılacak her türlü bildirimin yazılı, kısa mesaj (sms), ve/veya resmi internet sitesi üzerinden yapılabileceğine ya da bildirimin adi posta ile aşağıda belirtilen ikametgâh adresime de yapılabileceğine peşinen muvafakat ettiğimi;

Konutların inşaatı esnasında, zemin durumu, proje tadilatı veya uygulama anında oluşabilecek teknik gerekçelerden dolayı blokların yerlerinde ve yönlerinde yapılması zorunlu olan her türlü değişiklikler nedeniyle, tercih ettiğim konutta oluşacak şerefiye bedeli farklılıklarının TOKİ tarafından yeniden belirlenerek, şerefiye puanları doğrultusunda konut fiyatına yansıtılmasını, teknik zorunluluk nedeniyle yapılan bu uygulama nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı,

KONUT TAKSİT ÖDEMELERİNİN BAŞLANGICI ve DÖNEM ARTIŞLARI

Alt Gelir Konut Grubu İçin;     İlk konut taksit ödemesi, ilan edilecek konut teslim tarihini takip eden ilk ay itibarıyla başlayacaktır.

Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda  iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılacaktır.

Orta Gelir Konut Grubu İçin;   İlk konut taksit ödemesi, ilan edilecek sözleşme imzalama tarihini takip eden ilk ay itibarıyla başlayacaktır.

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda  iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranlanında artırılacaktır.

Şehit Aileleri, Harp Ve Vazife Malulleri İle Dul Ve Yetimleri İçin; İlk konut taksit ödemesi, ilan edilecek konut teslim tarihini takip eden ilk ay itibarıyla başlayacaktır. 10 peşinat, 240 ay vade, sabit ödeme koşuluyla.

KATEGORİLER (Bankada, Banka Yetkilisi Tarafından İşaretlenecektir)

             NORMAL

             EMEKLİ

             ŞEHİT AİLELERİ, HARP VE VAZİFE MALULLERİ İLE DUL VE YETİMLERİ

             ENGELLİ

 

Kaynak: (ESKİL GAZETESİ) - ESKİL GAZETESİ Editör: Hilmi YOL
Etiketler: 3., Etap, TOKİ, Konutlarının, Başvuru, Şartları,
Yorumlar
Haber Yazılımı
Kişisel verilerinizin işlendiğini ve saklandığını 6698 sayılı KVKK Md.10 aydınlatma yükümlülüğü kapsamında tarafınıza bildirmek isteriz.